अई थारु तुँ कहाँ बाटो

अई थारु तुँ कहाँ बाटो
सब्ज आपन हिस्सा अग्वारट
जग्गा जग्गाम खुँटा गारट
अँग्नक रुख्वक फल झ्वारट
तुँ कहाँ बिल्लाइल बाटो
तुहाँर मिझ्यारीम टाँग पसारट
तुँ काकर चुपचाप बाटो ?
अई थारु जागो आब ।

यी धर्ती तुहाँर फे हो
भूमिपुत्रक अशली हक तुहाँर बा
याकर रक्षा करुइया रक्षक हुइटो
सच्चा सपूत ओ सहिदन्हँक सन्तान हुइटो
खै तुहाँर अस्तित्व
खै तुहाँर निशान
खै तुहाँर आपन दिल
खै आपन मन
खै तुहाँर चम्पन बस्ती ?
अई थारु जागो आब ।

जागो आब जागो
उठो व चारुवर हेरो
मनन् करो
तुहाँर अस्तित्व हर पौलीम लुटजैटी बा
रहल ईतिहासक धरोहर मेटाजैटी बा
तुँ काजे गुमनाम बाटो हँ ?
अई थारु उठो आब ।

आपन टर टिउह्वारक नाउँ निहो
नाच डेखैना ठाउँ निहो
गीत गैना, सुनैना गाउँ निहो
मन्ड्रा घम्कैना
मन्जैरा छन्कैना
सखीया नाचक मेर्री निहो
त तुँ कसिक कबो थारु हुइटु ?
अई थारु जागो आब ।

तुहाँर ठन्वा, डेउठानम
हस्तक्षेप हुइटी बा
लौलपुरहँ नयाँगाऊँ बनाजैटी बा
बरघर्य, गुर्व, चौकीडर्व, सोह्रीन्यहँ
कुज बनाजैटी बा
घोरीघोरा टल्वहँ
घोडाघोडी ताल बनाजैटी बा
तुहाँर मन काजे निखाइठ् ?
अई थारु जागो आब ।

ढुमरु, बर्किमार, पँचरा
गुर्वावक जल्मौटीहँ
अन्धविश्वास कह्वाजैटी बा
तुहाँर ज्ञान ओ मन्टरहँ
गर्यम फेंकजैटी बा
तुँ रम्टा हेर्टी बाटो
रावण तुहाँर अस्तित्व हर्टी बा
तुँ कहाँ भुलाईल बाटो ?
अई थारु उठो आब ।

आब त,
हिन्दी किर्तनक राजनीति बा
तुँ ओम्नह झुमझुमक नाचटो
तुहाँर छावा हिफफ लगाक पप गैटी बा
डाईबाबा निकैक मम्मीड्याड कहभिरल बा
तुँ ओमहँ आपनहँ गर्व कर्ठो
त कसिक कना हो
तुँ थारु हुइटो
ओ कसिक जन्ना हो कि
तुँ जातीय स्वाभिमानक रक्षा करटो ?
अई थारु जागो आब

तुहाँर डिउह्रार रुइटी बा
छाँकी धारक अपमान हेर्क
यी जमीन रुइटी बा
तुहाँर चप्डल मूह देख्क
तुहिन भूदास बनल देख्क
तर तुँ त मुहम माटी ठप्ठ्यैल बाटोे
कहाँ हेराईल बाटो तुँ
अई थारु जागो आब ।

आब तुँ
जागो आपन मन्टर गुन्क
उठो आपन जन्टर गुन्क
आँखी खोलो
आपन अस्तित्व ओ पहिचानक रक्षा कर
अई थारु जागो आब ।
अई थारु उठो आब ।।

सोम डेमनडौरा

नयाँगाऊँ–८, बर्दिया

सोम डेमनडौरा

जनाअवजको टिप्पणीहरू

पाछेक साहित्य

कपिलवस्तुहे चिठ्ठी

प्यारी कपिलवस्तु ! ढेर ढेर सम्झना ओ डन्डुर डन्डुर मैया बा कैलालीक् तरफसे । आधा बरस होगैल कुछ हाल खबर नै पठैले हुइटो । कहाँ हेरा गैलो कि कहोंरो व्यस्त बटो कि


सागर कुश्मी “संगत”

जय राम जी की । तोहार प्यारा कैलाली सागर कुश्मी “संगत”

दो नम्बरी भरभट्टामे एक दिन

हुईना टे शहर बजार ओर दो नम्बरी गाडी नाई चल्लेसे फेन गाउँघर ओर अभिनसम लुकछुपके यि मेरिक गाडी चलल् देखजाईठ् । अकसर कैके यी मेरिक भरभट्टा गाउँघर ओर बहुट कुदट्


– राम दहित

– राम दहित

डक्टरुवा ओ बिरम्ह्या

एकठो बेराम मनैया डक्टरुवाक थन गइल,उ मनैयाहे रहिस हेग्नी पकर्ले !डक्टरुवा : का हुईथ ?बिरम्ह्या : महिन हे हेग्नी पकेर्ले बा हजुर ।डक्टरुवा : कैसिन हेगाइथ ?बिरम्ह्या


- सुबास चौधरी

- सुबास चौधरी